İletişim

Doç. Dr. Asife ÜNAL

aunal@bartin.edu.tr

0 378 223 53 70

 

Yrd. Doç. Dr. Vahit CELAL

vcelal@bartin.edu.tr

0 378 223 53 68

 

Yrd. Doç. Dr. Cüneyd AYDIN

caydin@bartin.edu.tr

0 378 223 53 61

 

Yrd. Doç. Dr. Kamil COŞTU

kcostu@bartin.edu.tr

0 378 223 53 62

 

Öğr. Gör. Coşkun BABA

cbaba@bartin.edu.tr

0 378 223 53 64

 

Arş. Gör. Zeynep YAZICI

zyazici@bartin.edu.tr

0 378 223 53 53

 

Tel: Telefon Belge Geçer: Fax E-posta: Eposta

Copyright Footer